Dalyko dėstytojas: Gintė Martinkėnė, Boguslavas Gruževskis, Simona Balčaitė, Agnė Girkontaitė, Evaldas Visockas, Dalia Čiupailaitė, Irma Budginaitė-Mačkinė, Maryja Šupa, Rūta Žiliukaitė, Inga Gaižauskaitė 

Studijų programa: Sociologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių