Dalyko dėstytojas: Dr. Skirmantė Butkutė 

Semestras: pavasario 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių