Dalyko dėstytojas: Vita Venslovaitė 

Studijų programa: Sociologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių