Dalyko dėstytojas: Karolis Kybartas 

Studijų programa: Tarptautinis verslas (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų