Dalyko dėstytojas: Dovilė Keršienė 

Studijų programa: Italų filologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių