Dalyko dėstytojas: Linara Bartkuvienė 

Studijų programa: Anglų filologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų