Dalyko dėstytojas: Asta Mikalauskienė, Ingrida Šarkiūnaitė, Remigijus Čiegis, Dalia Štreimikienė 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų