Dalyko dėstytojas: Natela Statkienė 

Studijų programa: Artimųjų Rytų studijos (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių