Dalyko dėstytojas: Rasa Bartkutė, Edmundas Jasinskas, Indrė Šikšnelytė, Asta Mikalauskienė, Giedrius Romeika, Ingrida Griesienė, Vilma Tamulienė 

Studijų programa: Marketingas ir prekybos vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių