Dalyko dėstytojas: Indrė Šikšnelytė, Dalia Štreimikienė, Rasa Pušinaitė-Gelgotė, Remigijus Čiegis, Asta Mikalauskienė, Edmundas Jasinskas 

Studijų programa: Tarptautinio verslo vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių