Dalyko dėstytojas: Raimonda Kubiliūtė, Alma Gedvilaitė, Vaidotas Morkūnas, Nina Urbelienė, Tomas Šinkūnas, Juozas Gordevičius, Donatas Naugžemys, Asta Stapulionytė, Kristina Daniūnaitė, Veronika Dedonytė, Dalius Butkauskas, Jūratė Kazlauskaitė, Raimondas Šiukšta, Donatas Žvingila, Tatjana Čėsnienė, Jurgita Butkuvienė, Jolanta Patamsytė 

Studijų programa: Genetika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių