Dalyko dėstytojas: Marija Drėmaitė 

Studijų programa: Istorija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių