Dalyko dėstytojas: Dainora Pociūtė - Abukevičienė 

Studijų programa: Literatūros antropologija ir kultūra 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių