Dalyko dėstytojas: Deimantė Veličkienė 

Studijų programa: Istorija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių