Dalyko dėstytojas: Rita Tūtlytė 

Studijų programa: Klasikinė filologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių