Dalyko dėstytojas: Lina Markevičiūtė 

Studijų programa: Žinių ir inovacijų vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių