Dalyko dėstytojas: Virginijus Tamaševičius 

Studijų programa: Verslo vystymas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių