Dalyko dėstytojas: Povilas Gruodis 

Studijų programa: Finansų ir mokesčių teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių