Dalyko dėstytojas: Justina Razumaitė 

Studijų programa: Sinologija (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų