Dalyko dėstytojas: Diana Mickevičienė 

Studijų programa: Pietų Azijos studijos (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių