Dalyko dėstytojas: Saulius Masteika, Darius Dilijonas, Vytautas Evaldas Rudžionis, Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas 

Studijų programa: Verslo informatika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių