Dalyko dėstytojas: Virgilijus Sakalauskas, Vladislav Fomin, Mantas Valukonis, Saulius Masteika, Renatas Špicas, Dalia Krikščiūnienė 

Studijų programa: Finansų technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių