Dalyko dėstytojas: Rasa Subačienė, Gerda Jurkonienė, Vilius Savickas, Daiva Raziūnienė, Kastytis Senkus, Darius Vaicekauskas, Daiva Tamulevičienė, Irma Kamarauskienė, Ramunė Budrionytė 

Studijų programa: Buhalterinė apskaita ir auditas (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių