Dalyko dėstytojas: Rūta Šermukšnytė, Akvilė Naudžiūnienė, Grigorijus Potašenko, Aurelijus Gieda, Tomas Vaiseta, Jurgita Verbickienė, Eligijus Raila, Salvijus Kulevičius, Aurimas Švedas, Donatas Brandišauskas, Marija Drėmaitė 

Studijų programa: Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji specializacija) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių