Dalyko dėstytojas: Kęstutis Petrauskis 

Studijų programa: Kūrybos komunikacija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių