Dalyko dėstytojas: Kęstutis Driaunys, Martas Ambraziūnas, Darius Dilijonas 

Studijų programa: Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių