Dalyko dėstytojas: Nomeda Kuisienė, Arnoldas Kaunietis, Ruslan Bikmurzin, Eimantas Pimpė, Joana Smirnovienė, Danguolė Žiogienė, Irutė Girkontaitė, Eglė Lastauskienė, Petras Venckus, Inga Burneikienė, Justina Jurgelevičiūtė, Alisa Gricajeva, Rūta Kananavičiūtė, Vaida Jogaitė, Audrius Gegeckas, Renata Gudiukaitė, Egidijus Šimoliūnas, Lilija Kalėdienė 

Studijų programa: Mikrobiologija ir biotechnologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių