Dalyko dėstytojas: Diana Gornatkevičienė, Leonora Norvilienė 

Studijų programa: Kineziterapija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių