Dalyko dėstytojas: Nadežda Petrauskienė 

Studijų programa: Kineziterapija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių