Dalyko dėstytojas: Alfredas Bumblauskas 

Studijų programa: Paveldosauga 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių