Dalyko dėstytojas: Zenonas Butkus 

Studijų programa: Kultūros istorija ir antropologija (gilinamoji specializacija) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių