Dalyko dėstytojas: Zenonas Butkus 

Studijų programa: Kultūros istorija ir antropologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių