Dalyko dėstytojas: Bronius Povilaitis 

Studijų programa: Tarptautinė ekonomika (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių