Dalyko dėstytojas: Inga Songailienė 

Studijų programa: Molekulinė biologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių