Dalyko dėstytojas: Giedrius Tamaševičius 

Studijų programa: Skandinavistika (norvegų) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių