Dalyko dėstytojas: Liudmila Garbul 

Studijų programa: Teisė (D) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių