Dalyko dėstytojas: Giedrė Beconytė, Linas Bevainis, Algimantas Česnulevičius, Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė 

Studijų programa: Kartografija ir geografinės informacijos sistemos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių