Dalyko dėstytojas: Egidijus Rimkus 

Studijų programa: Meteorologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių