Dalyko dėstytojas: Justinas Usonis 

Studijų programa: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių