Dalyko dėstytojas: Gražina Jatuliavičienė, Aida Mačerinskienė, Aurelija Ulbinaitė 

Studijų programa: Verslo organizavimas (anglų kalba) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų