Dalyko dėstytojas: Rusnė Kregždaitė 

Studijų programa: Kultūros komunikacija (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių