Dalyko dėstytojas: Deimantė Šėporaitytė-Vismantė 

Studijų programa: Verslo informacijos vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių