Dalyko dėstytojas: Regina Prapiestienė, Laurynas Jukna, Giedrė Godienė, Filomena Kavoliutė, Simonas Šabanovas, Donatas Burneika, Ričardas Skorupskas, Rasa Šimanauskienė, Darijus Veteikis, Dovilė Krupickaitė, Jurgita Mačiulytė, Marytė Dumbliauskienė, Rolandas Tučas 

Studijų programa: Geografija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių