Dalyko dėstytojas: Gintautas Vėlius 

Studijų programa: Archeologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių