Dalyko dėstytojas: Roma Adomaitienė 

Studijų programa: Vadyba ir verslo administravimas (pokoleginės studijos) (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių