Dalyko dėstytojas: Andrej Spiridonov 

Studijų programa: Geologija (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių