Dalyko dėstytojas: Artūras Štikonas 

Studijų programa: Matematika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų