Dalyko dėstytojas: Vilius Stakėnas 

Studijų programa: Bioinformatika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių