Dalyko dėstytojas: Audrius Čečys 

Studijų programa: Geologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių