Dalyko dėstytojas: Mindaugas Krutinis, Danielius Šeibakas, Roberta Grinkytė, Jonas Lankutis, Rimvydas Skyrius, Gintarė Giriūnienė, Gediminas Rumšas, Eglė Staišiūnienė 

Studijų programa: Vadybos informacinės sistemos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių